Strategie

maandag 9 november 2020, 09:00

Trading Update Q3 2018

Sterk gestegen omzet en resultaat

De geconsolideerde omzet van Hydratec is de eerste drie kwartalen sterk gestegen ten opzichte van 2017. Hierdoor is ook het bedrijfsresultaat sterk toegenomen.

Bij Agri & Food Systems is de omzet fors hoger. Ondanks een lagere marge, is het resultaat toch fors gestegen. De groei is voor meer dan de helft autonoom, maar ook heeft de overname van NatureForm (USA) hieraan bijgedragen. De orderintake is hoger dan vorig jaar, waardoor de orderportefeuille goed gevuld is.

De omzet van Plastic Components is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar waardoor het bedrijfsresultaat duidelijk steeg. Het overgenomen bedrijf Polmer (PL) draagt vanaf de maand september aan de omzet bij. De resultaten in Nederland zijn beter dan verwacht maar door “dieselgate” en de elektrificering van de automobiel industrie is de omzet in België lager en drukken de hoge loonkosten relatief zwaar op de internationale concurrentiepositie. Maatregelen om de organisatie in België hierop aan te passen zijn in voorbereiding.

Bart Aangenendt, CEO van Hydratec: “Met name de Agri & Food markt maakt een stevige ontwikkeling door. De automotive industrie zit helaas in een moeilijke periode, waardoor terughoudendheid is opgetreden in de orders. Zoals eerder gemeld, is de verwachting dat Hydratec dit jaar operationeel goed zal afsluiten”.