Over

Strategie

Hydratec Industries is een beursgenoteerd technologiebedrijf. Onze bedrijven leveren industriële systemen en hightech componenten om duurzaam in de groeiende behoefte van voeding, gezondheid en mobiliteit te voorzien.


Binnen onze Systems-activiteiten brengen Original Equipment Manufacturers onder eigen merknaam complete machines en systemen op de markt. Binnen Hightech Components zijn onze bedrijven toeleverancier. Zij ontwikkelen en produceren constructieve kunststofonderdelen voor Original Equipment Manufacturers. Door deze diversificatie is Hydratec Industries wendbaar en bestand tegen marktschommelingen.

Industrial Systems

Industrial Systems speelt in op de groeiende vraag naar voedsel en schoon drinkwater. Het levert systemen voor de pluimvee-, conveniencefood- en petfoodsector. Ook levert het systemen voor de productie van waterleidingen voor sanitair en schoon water. Het gaat hierbij om duurzame productiesystemen die innovatief en efficiënt zijn, waardoor ze verspilling in de productieprocessen tegengaan. De systemen worden projectmatig over de hele wereld afgezet. Hierdoor is de afhankelijkheid van macro-economische factoren groot, maar ook de spreiding van risico’s. Onze Systems-activiteiten zijn projectmatig, waardoor de resultaten kunnen fluctueren.

Hightech Components

Hightech Components speelt in op de groeiende vraag naar constructieve en innovatieve kunststofproducten. Kunststof is een relatief nieuwe grondstof en de toepassingsmogelijkheden ervan ontwikkelen zich voortdurend. Door unieke eigenschappen spelen deze materialen een cruciale rol in een duurzame en grondstofefficiënte toekomst. De toepassing van kunststof zorgt namelijk vaak voor gewichtsbesparing en kostenreductie. Dit helpt de klanten van onze bedrijven in de markten Food, Mobility en Health bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelen. Onze Hightech Components-bedrijven hebben een procesmatig karakter, waardoor de schommelingen minder groot zijn dan bij de activiteiten van Industrial Systems.

Innovatie is sleutelwoord

Binnen Hydratec Industries zijn zelfstandige, wendbare bedrijven actief die slimme producten en functies ontwikkelen die bijdragen aan het succes van de klant. We verbeteren niet alleen de primaire functies, maar ook logistiek, onderhoud, ontwerp en advies. De focus op innovatie is een belangrijke factor voor het succes van onze bedrijven. In nauwe samenwerking met klanten zoeken onze medewerkers voortdurend naar verbeteringen in producten en productieprocessen.

Leidende posities

We streven naar leidende posities in de verschillende nichemarkten, zitten dicht op die markten en spelen snel in op veranderingen. Het is onze strategie om met al onze activiteiten consistent en over een langere periode een groei van omzet en resultaat te realiseren op ten minste een marktconform niveau. Zo maken we het mogelijk om hoge toegevoegde waarde te realiseren voor de eindgebruiker.

Onze uitgebreide dienstverlening leidt tot grote klantenbinding. Hierbij kijken we ook naar het toegenomen belang van duurzaamheid. De gevolgen voor het milieu en de maatschappelijke acceptatie van onze activiteiten en producten spelen een steeds belangrijkere rol in alles wat wij en onze klanten doen. Hier spelen we actief op in.

Ondernemend management en ambitieuze medewerkers

Om actief in te spelen op elke marktverandering en kans is het essentieel dat elk van de bedrijven beschikt over goed en gemotiveerd management en medewerkers. ‘The war for talent’ is in volle gang. Daarom geven we voor onze groeidoelstelling extra aandacht aan het vinden en binden van goede medewerkers, onder andere door het structureel aanbieden van stage- en afstudeerplaatsen bij onze bedrijven. Bovendien bevorderen we continu de ontwikkeling van onze medewerkers, onder meer met opleidingen.

Groei

Het is onze ambitie om met de huidige bedrijven door te groeien. Aanjagers van onze autonome groei zijn de groei van de wereldbevolking en het innovatieve vermogen van Hydratec Industries. Wij zijn actief in kleine, gespecialiseerde markten, zitten dicht op de markt en spelen snel in op veranderingen. Daarnaast willen we de bestaande activiteiten uitbreiden en verbreden door overnames en samenwerkingen. Op basis van de huidige activiteiten volgen we een zogenoemde ‘buy and build’ acquisitiestrategie.