Vacatures

Aandeelhoudersvergadering

Minimaal één keer per jaar wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden. De belangrijkste bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn het vaststellen van de jaarrekening, het goedkeuren van de bestemming van het resultaat, het verlenen van decharge aan de directie voor het gevoerde beleid en aan de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht, het vaststellen van de bezoldiging van de commissarissen, het benoemen van commissarissen en de accountant, het goedkeuren van statutenwijzigingen en het verlenen van toestemming tot inkoop en uitgifte van aandelen.

Vergaderingen worden bijeengeroepen door publicatie van een oproeping op de website van de vennootschap uiterlijk 42 dagen voor de dag van de vergadering. De eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden op donderdag 25 april 2024 om 14.30 uur 's middags.

Jaar Datum Agenda Uitslag stemming Notulen Presentaties
2023 AvA: 17 mei
2022 AvA: 25 mei
2021 AvA: 26 mei
2020 AvA: 26 juni
2019 BvA: 21 november
2019 AvA: 29 mei
2018 AvA: 30 mei