Strategie

donderdag 22 maart 2018, 17:31

Winst stijgt met 20%

De omzet van Hydratec was met € 169 miljoen licht hoger dan vorig jaar (€ 162 miljoen). De omzet steeg met name bij de Agri & Food bedrijven. De brutomarge was met 52,9% gestegen ten opzichte van vorig jaar (52,4%). Het bedrijfsresultaat bedroeg € 8,3 miljoen en was iets hoger dan 2016, maar toen was sprake van € 0,8 miljoen eenmalige baten. Als gevolg van lagere financierings- en belastinglasten steeg het nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van € 5,9 miljoen naar € 7,1 miljoen in 2017. Het eigen vermogen steeg van € 48,4 miljoen naar € 53,4 miljoen, de solvabiliteit kwam uit op 38,6%. De winst per aandeel bedroeg € 5,60.

De omzet van Hydratec was met € 169 miljoen licht hoger dan vorig jaar (€ 162 miljoen). De omzet steeg met name bij de Agri & Food bedrijven. De brutomarge was met 52,9% gestegen ten opzichte van vorig jaar (52,4%). Het bedrijfsresultaat bedroeg € 8,3 miljoen en was iets hoger dan 2016, maar toen was sprake van € 0,8 miljoen eenmalige baten. Als gevolg van lagere financierings- en belastinglasten steeg het nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van € 5,9 miljoen naar € 7,1 miljoen in 2017. Het eigen vermogen steeg van € 48,4 miljoen naar € 53,4 miljoen, de solvabiliteit kwam uit op 38,6%. De winst per aandeel bedroeg € 5,60.

Bart Aangenendt (CEO) over het afgelopen jaar:

“In 2017 hebben alle bedrijven binnen Hydratec hun resultaat verbeterd. Bovendien is er in 2017 flink geïnvesteerd in product-, productie- en marktontwikkeling, waarmee we goed voorbereid zijn voor verdere groei.”

Kerncijfers 2017 vs. 2016

  2017 2016
( in miljoen euro’s)    
Netto-omzet 169,3 162,4
Brutomarge 89,5 85,1
Bedrijfsresultaat voor bijzondere baten 8,3 7,4
Bijzondere baten 0,8
Bedrijfsresultaat 8,3 8,2
Nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders 7,1 5,9
Nettoresultaat per aandeel (in euro’s) 5,60 4,72
Dividend per aandeel (in euro’s, 2017 voorstel) 2,25 1,70
Solvabiliteitsratio 38,6% 40,8%

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 zal op donderdag 5 april gepubliceerd worden. Op dit moment is de accountantscontrole nog niet volledig afgerond.

Dividendvoorstel

Aan de aandeelhouders zal in de jaarvergadering van 30 mei worden voorgesteld een dividend uit te keren van € 2,25 per aandeel, conform het beleid om jaarlijks ten minste 40% van de nettowinst aan aandeelhouders uit te keren (exclusief eenmalige baten). Dit is een stijging van 32% ten opzichte van vorig jaar (€ 1,70).

Verwachting 2018

De orderintake is bemoedigend en het orderboek is goed gevuld. Als altijd hebben macro economische ontwikkelingen zoals volatiele valutakoersen en bijvoorbeeld de Brexit, effect op de vraag naar onze producten. Wij achten het mede daarom nog te vroeg om nu uitspraken te doen over het mogelijke resultaat voor 2018.

Profiel Hydratec Industries NV

Hydratec is een beursgenoteerde wereldwijd actieve specialist in industriële systemen en componenten, met een focus op de markten in Agri & Food, Automotive en Health Tech en heeft twee kernactiviteiten:

Agri & Food Systems: Ontwerp en productie van systemen door:
Pas Reform Hatchery Technologies in Zeddam en
Lan Handling Technologies in Tilburg en Halfweg

Plastic Components: Ontwerp, productie en assemblage van kunststofonderdelen door:
Timmerije in Neede en
Helvoet Rubber & Plastics Technologies met productiefaciliteiten in Hellevoetsluis, Tilburg, Lommel (BE), München (DE), Pune (IN), Kaniow (PL).

Hydratec Industries is genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam NV (ISIN NL0009391242, ticker: HYDRA.)