Strategie

dinsdag 25 juni 2019, 08:00

Belangrijke omzetstijging bij gering lager bedrijfsresultaat

Kerncijfers eerste halfjaar 2019

  1ste helft 2019 1ste helft 2018
( in miljoen euro’s)    
Netto-omzet 112.813 95.471
Brutomarge 56.957 51.319
Bedrijfsresultaat 5.867 6.080
Nettoresultaat (toe te rekenen aan aandeelhouders) 3.745 4.934
Nettoresultaat per aandeel (in euro’s) 2,91 3,84

Omzet en resultaten eerste helft 2019
De geconsolideerde omzet bedroeg € 112,8 miljoen en was daarmee 18% hoger dan vorig jaar. Door een gemiddeld lagere brutomarge en hogere vaste kosten was het bedrijfsresultaat (EBIT) van € 5,9 miljoen gering lager dan in 2018 (€ 6,1 miljoen). Het nettoresultaat kwam uit op € 3,7 miljoen (2018: € 4,9 miljoen). Het verschil met vorig jaar is met name het gevolg van hogere rentekosten door IFRS 16, door meer winsten in landen met een hogere effectieve belastingdruk en doordat er in 2018 een eenmalig resultaat uit geassocieerde deelnemingen was verantwoord.

Bij Agri & Food Systems kwam de omzet uit op € 50,2 miljoen (+21%). Deze omzetstijging was geheel autonoom en gold voor zowel Pas Reform als Lan Handling Technologies. Dit heeft geresulteerd in een sterke stijging van het bedrijfsresultaat gedurende het eerste halfjaar naar € 4,0 miljoen.

De omzet van Plastic Components is 17% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar en kwam uit op € 64,0 miljoen. Er was sprake van 7,3 % autonome groei. Een fors deel hiervan betrof zogenaamde engineeringsomzet met lage marges, ter voorbereiding op de productie van nieuwe componenten. De strategische overname in Polen van 2018 is nog verlieslatend en de automotive industrie is terughoudend. Dit alles heeft geresulteerd in een daling van het bedrijfsresultaat tot € 2,6 miljoen.

Bart Aangenendt (CEO) over het afgelopen jaar:
“Dit jaar is voor de Systems activiteiten goed begonnen met een belangrijke omzet stijging en sterke toename van het bedrijfsresultaat. Voor Plastic Components heeft de omzetstijging nog niet geleid tot hogere resultaten. Door een strategische overname en gerichte engineeringsprojecten zijn de bedrijven echter beter gepositioneerd. Door de onzekerheden in de wereldhandel en de automotive markt vinden we het nog te vroeg om concrete uitspaken over het hele jaar te doen.”

Halfjaarbericht 2019
Het halfjaarbericht is beschikbaar op de website www.hydratec.nl
Bart Aangenendt
CEO