Strategie

vrijdag 8 november 2019, 08:00

Duidelijke omzetstijging bij lager nettoresultaat

De geconsolideerde omzet van Hydratec over de eerste drie kwartalen van 2019 is meer dan 10% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Deze omzetstijging was voor meer dan 60% autonoom. Door een combinatie van een lagere brutomarge en hogere vaste operationele kosten was het resultaat lager dan in de eerste drie kwartalen van 2018.

Bij Agri & Food Systems is de omzet duidelijk hoger, deze groei is geheel autonoom tot stand gekomen. Ondanks de gestegen omzet met gelijkblijvende marge, is het netto resultaat onveranderd. De orderintake bij Agri & Food Systems nam in het derde kwartaal af.

Ook de omzet van Plastic Components is duidelijk gestegen ten opzichte van vorig jaar. Deze groei is voor circa 1/3 autonoom tot stand gekomen. Door een ongunstige verdeling van de omzet was er sprake van een lagere brutomarge en hogere vaste kosten. Daardoor kwam het resultaat lager uit dan in 2018.

Bart Aangenendt (CEO) over het afgelopen jaar:
Het lijkt erop dat er terughoudendheid is opgetreden in de industrie die breder is dan de automotive markt. De verwachting is dat dit van tijdelijke aard is, maar maakt dat we nog geen concrete uitspraken over heel 2019 kunnen doen.

Bart Aangenendt
CEO