Strategie

vrijdag 22 maart 2019, 08:00

Sterke omzetstijging bij Hydratec leidt tot 19% netto-resultaat verbetering

De omzet van Hydratec is in 2018 met 39 miljoen toegenomen tot € 208 miljoen. Met name de omzet bij Agri & Food Systems is met 45% aanzienlijk gegroeid waarvan 30% autonoom. Bij Plastic Components was sprake van 8,8% groei, hiervan was 4,7% autonoom.
Het bedrijfsresultaat exclusief eenmalige posten is EUR 12,4 miljoen (+49%). Inclusief deze posten sluit Hydratec het jaar af met een bedrijfsresultaat van € 8,9 miljoen (2017: € 8,3 miljoen). Het nettoresultaat wordt beïnvloed door een belastingbate waardoor het nettoresultaat voor aandeelhouders uit komt op € 8,5 miljoen (2017: € 7,1 miljoen). De winst per aandeel is € 6,63.

Bart Aangenendt (CEO) over het afgelopen jaar:
“Het was wederom een goed jaar voor Hydratec. De omzet nam autonoom met 15% toe. Alle bedrijven hebben aan deze omzetgroei bijgedragen. Door 3 kleine acquisities zijn onze marktposities versterkt. In totaliteit heeft dit tot een groei van 23% geleid.”

Kerncijfers 2018 vs. 2017

  2018 2017
( in miljoen euro’s)    
Netto-omzet 208,4 169,3
Brutomarge 105,8 89,5
Bedrijfsresultaat 8,9 8,3
Nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders 8,5 7,1
Nettoresultaat per aandeel (in euro’s) 6,63 5,60
Dividend per aandeel (in euro’s, 2018 voorstel) 2,70 2,25
Solvabiliteitsratio 35,3% 38,6%

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 zal op donderdag 4 april 2019 gepubliceerd worden.

Dividendvoorstel

Aan de aandeelhouders zal in de jaarvergadering van 29 mei 2019 worden voorgesteld een dividend uit te keren van € 2,70 per aandeel, conform het beleid om jaarlijks ten minste 40% van de nettowinst (exclusief eenmalige baten) aan aandeelhouders uit te keren. Dit is een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar (€ 2,25).

Verwachting 2019

De orderintake van Agri & Food was in 2018 bemoedigend en het orderboek is derhalve goed gevuld. Voor Plastic Components lijkt de omzetstijging binnen Food en Health zich te continueren, de ontwikkelingen binnen de Automotive markt bevatten meer onzekerheden. Als altijd hebben macro-economische ontwikkelingen zoals volatiele valutakoersen en handelsbeperkingen effect op de vraag naar onze producten. Wij achten het mede daarom nog te vroeg om nu uitspraken te doen over het mogelijke resultaat voor 2019.