Strategie

vrijdag 20 maart 2020, 08:00

Hydratec behaalt een hoger operationeel resultaat en een lagere nettowinst.

De omzet van Hydratec is in 2019 met € 11 miljoen toegenomen tot € 220 miljoen. De omzet bij Food & Industrial Systems nam autonoom toe met 3,5% toegenomen. Door hogere kosten hebben de Food & Industrial bedrijven hun nettoresultaat zien verminderen. Bij Plastic Components was sprake van 7,9% groei, waarvan 2,5% autonoom. De resultaten zijn hier fors verbeterd, maar nog niet op het gewenste niveau. Het geconsolideerde bedrijfsresultaat komt uit op € 10,2 miljoen en is daarmee 14.7% hoger dan vorig jaar (€ 8,9 miljoen). Door een normale belastinglast in 2019, tegenover een belastingbate in 2018, komt het nettoresultaat lager uit op € 6,6 miljoen, ten opzichte van € 8,5 miljoen vorig jaar. De winst per aandeel is € 5,16.

Bart Aangenendt (CEO) over het afgelopen jaar:
“Na een goede start in 2019 was het resultaat in de tweede helft van het jaar minder door relatief hoge engineering omzet met tegenvallende marges. Over heel 2019 nam de omzet met 5,4% toe waarvan 2,1% autonoom. Door de acquisities van Stork en Rollepaal is onze marktpositie binnen Food & Industrial Systems verder verbreed.”

Kerncijfers 2019 vs. 2018

  2019 2018
(in miljoen euro’s)    
Netto-omzet 219,6 208,4
Brutomarge 108,5 105,8
Bedrijfsresultaat 10,2 8,9
Nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders 6,6 8,5
Nettoresultaat per aandeel (in euro’s) 5,16 6,63
Dividend per aandeel (in euro’s, 2019 voorstel) 2,70
Solvabiliteitsratio 31,2% 35,3%

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 zal op donderdag 2 april 2020 gepubliceerd worden. Op dit moment is de accountantscontrole nog niet volledig afgerond.

Dividendvoorstel

In verband met de huidige zeer onzekere economische situatie veroorzaakt door de Corona pandemie wordt voorgesteld geen dividend over 2019 uit te keren. In het najaar van 2020 zal worden beoordeeld of er ruimte is voor een interim-dividend.

Verwachting 2020

Als altijd hebben macro-economische ontwikkelingen zoals volatiele valutakoersen, handelsbeperkingen maar nu ook het Corona-virus effect op de investeringsbereidheid van onze klanten. De markpositie van de bedrijven is echter onveranderd sterk, ieder in hun eigen niche.

Door de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het Corona-virus achten wij het niet mogelijk uitspraken te doen over het verwachte resultaat over 2020. Op dit moment zijn wij de mogelijke gevolgen aan het inventariseren en de nodige maatregelen aan het treffen om de impact op Hydratec Industries te beperken.

Profiel Hydratec Industries NV

Hydratec is een beursgenoteerde wereldwijd actieve specialist in industriële systemen en componenten en heeft twee kernactiviteiten:

 • Food & Industrial Systems: Ontwerp en productie van systemen door:
  • Royal Pas Reform Hatchery Technologies in Zeddam
  • Lan Handling Technologies in Tilburg en Halfweg
  • Stork Plastic Machinery in Hengelo
  • Rollepaal Holding in Dedemsvaart
 • Plastic Components: Ontwerp, productie en assemblage van kunststofonderdelen door:
  • Timmerije in Neede
  • Helvoet Rubber & Plastics Technologies met productiefaciliteiten in Hellevoetsluis, Tilburg, Lommel (BE), München (DE), Pune (IN), Kaniow (PL) en Wroclaw(PL).

Hydratec Industries is genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam NV (ISIN NL0009391242, ticker: HYDRA.)