Strategie

donderdag 22 juli 2021, 08:00

Goed halfjaarresultaat, Hydratec Industries keert interim-dividend uit.

AMERSFOORT – Hydratec Industries NV is 2021 goed begonnen. In de eerste helft van het jaar was de omzet 19% hoger dan in dezelfde periode in 2020. Dat leidde tot een forse verbetering van het bedrijfsresultaat en de nettowinst, zowel bij Industrial Systems als Plastic Components.  

Kerncijfers 1e halfjaar 2021

  • De geconsolideerde omzet bedroeg € 120 miljoen (+19% in vergelijking met 2020).
  • De brutomarge was hoger (€ 65,0 miljoen versus € 55,9 miljoen).
  • Het bedrijfsresultaat (EBIT) was fors hoger en bedraagt € 9,6 miljoen (8,0 %) (€ 3,3 miljoen (3,2%) in 2020).
  • Het nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders kwam uit op € 6,7 miljoen (2020: € 550 duizend negatief).
  • De investeringen in (im)materiële vaste activa bedroegen € 2,9 miljoen, vergelijkbaar met het eerste half jaar van 2020.
  • De solvabiliteit is per 30 juni 2021 gestegen naar 35,3% ten opzichte van 31,8% per 31 december 2020.

Bart Aangenendt, CEO van Hydratec: “We zijn het jaar goed begonnen. In de verschillende markten zijn manieren gevonden om met de wereldwijde uitbraak van Covid-19 om te gaan. Natuurlijk brengt de pandemie nog wel extra onzekerheden met zich mee, maar wij verwachten ook een goed tweede helft van 2021.”

Algehele gang van zaken

In de eerste helft van 2021 kampte de wereld nog altijd met covid-19 en de onzekerheden die de pandemie met zich meebrengt. Desondanks wist Hydratec Industries de opwaartse trend, die eind 2020 zichtbaar was, door te zetten. Enerzijds hebben de verschillende markten waarin we opereren veerkracht getoond en de bedrijven van Hydratec Industries profiteren daarvan mee. Anderzijds zijn in 2020 diverse maatregelen ingezet om het resultaat te verbeteren. Die hebben ook in de eerste helft van 2021 hun vruchten afgeworpen.

Plastic Components

De omzet van Plastic Components was 21% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar en kwam uit op € 66,6 miljoen. De brutomarge steeg licht. Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 4,6 miljoen (7,0% van de omzet), een forse stijging ten opzichte van het eerste halfjaar 2020. De verschillende markten hebben zich goed hersteld, ook al was er soms sprake was van fluctuaties in grondstoffenprijzen en -beschikbaarheid. Gezien de resultaten bij Polmer is besloten het langetermijnperspectief van deze spuitgietactiviteiten in Polen te onderzoeken. Hier zijn nog geen conclusies uit getrokken.

Industrial Systems

Bij Industrial Systems kwam de omzet uit op € 54,5 miljoen. Deze 18% hogere omzet heeft geresulteerd in een aanzienlijke stijging van het bedrijfsresultaat naar € 6,2 miljoen (11,4% van de omzet). Bij Industrial Systems was de omzet in het eerste kwartaal weliswaar nog duidelijk lager maar dit is het tweede kwartaal gecompenseerd. Het projectmatig karakter van de activiteiten kan tot belangrijke omzetschommelingen leiden. Ondanks de wereldwijde maatregelen tegen Covid-19 is de orderintake bij alle bedrijven op een behoorlijk niveau gebleven.

Dividend

Gezien de sterke financiële positie, verbeterde liquiditeit, het goede resultaat over het eerste half jaar, en de vooruitzichten is besloten een interim-dividend uit te keren. In augustus 2021 zal aan de aandeelhouders een contant dividend worden uitgekeerd van EUR 2,7 miljoen, gelijk aan EUR 2,10 per aandeel. Dit is in lijn met het dividendbeleid waarbij minimaal 40% van het nettoresultaat wordt uitgekeerd.

Verwachtingen boekjaar 2021

Op basis van de goede resultaten over de eerste helft van het jaar en het goed gevulde orderboek bij Industrial Systems verwachten wij ook goede resultaten over het tweede half jaar van 2021. Bij Plastic Components brengt met name de covid-19-pandemie nog onzekerheid met zich mee in de markt voor out-of-home food.

HALFJAARBERICHT 2021

Het halfjaarbericht is beschikbaar op de website

 

Halfjaarbericht

 

 

De cijfers opgenomen in het halfjaarbericht zijn niet gecontroleerd door een accountant.

 Hydratec Industries is genoteerd aan de Euronext Amsterdam NV (ISIN NL0009391242, ticker: HYDRA).