Strategie

vrijdag 30 april 2021, 08:00

Hydratec Industries kent goede start van het jaar

AMERSFOORT – Het bedrijfsresultaat van Hydratec Industries was over Q1 fors hoger dan over het eerste kwartaal van 2020. De omzet bleef in het eerste kwartaal van 2021 nagenoeg gelijk. Door hogere marges en lagere kosten is het bedrijfsresultaat fors hoger. Beide kernactiviteiten van Hydratec – Industrial Systems en Plastic Components – hebben hun resultaten verbeterd, waardoor het nettoresultaat ook sterk toenam.

Plastic Components

Dankzij een duidelijk hogere omzet en licht hogere marge percentages bij gelijkblijvende kosten kwam het bedrijfsresultaat bij Plastic Components over het eerste kwartaal fors hoger uit dan vorig jaar. De verschillende markten hebben zich goed hersteld. De markt voor out-of-home food is door de verschillende lockdowns echter nog altijd zeer zwak. Voor de medische markt is inmiddels begonnen met de serieproductie van nanoplates voor point-of-care diagnostische oplossingen. Gezien de resultaten bij Polmer is besloten het langetermijnperspectief van deze spuitgietactiviteiten in Polen te onderzoeken.

Industrial Systems

Bij Industrial Systems was de omzet in het eerste kwartaal duidelijk lager dan in het eerste kwartaal 2020. Desondanks is door hogere marges en lagere kosten ook bij Industrial Systems een fors hoger bedrijfsresultaat gerealiseerd. Ondanks de wereldwijde maatregelen als gevolg van Covid-19 is de orderintake bij alle bedrijven op een behoorlijk niveau gebleven. Wel kunnen sommige projecten moeilijk worden afgerond en worden nieuwe uitbreidingsprojecten soms nog uitgesteld.

Bart Aangenendt, CEO van Hydratec: “We zijn het jaar goed begonnen. In de verschillende markten zijn manieren gevonden om met de wereldwijde uitbraak van Covid-19 om te gaan. Natuurlijk brengt de pandemie nog wel onzekerheden met zich mee, maar het biedt ook kansen. De diverse maatregelen die we in 2020 hebben ingezet om het resultaat te verbeteren, lijken hun vruchten af te gaan werpen.”

 Verwachtingen boekjaar 2021

Op basis van de goede resultaten over Q1, verwacht Hydratec ook voor geheel 2021 een beter resultaat dan in 2020. Er is sprake van een goed gevuld orderboek binnen Industrial Systems. Bij Plastic Components brengt de Covid-19-pandemie met name nog onzekerheid met zich mee in de markt voor out-of-home food.

Hydratec Industries is genoteerd aan de Euronext Amsterdam NV (ISIN NL0009391242, ticker: HYDRA).