Strategie

vrijdag 29 oktober 2021, 08:00

Hydratec Industries stevent af op een goed 2021

AMERSFOORT – In het derde kwartaal heeft Hydratec Industries een recordomzet behaald. Daarmee is de omzet over de eerste 3 kwartalen in 2021 sterk toegenomen vergeleken met vorig jaar en tevens belangrijk hoger dan in de periode voor corona, 2019. Die omzetstijging leidde in het derde kwartaal tot een aanzienlijke verhoging van de winstgevendheid van Hydratec Industries ten opzichte van het eerste halfjaar.

De omzetstijging was het grootst bij de activiteiten op de Food-markt binnen Industrial Systems. Binnen de Mobility-markt was sprake van een omzetdaling. De marges staan licht onder druk omdat stijgingen in de materiaalkosten slechts met vertraging kunnen worden doorberekend in de verkoopprijzen.  De operationele kosten zijn in het derde kwartaal constant gebleven.

Bart Aangenendt, CEO van Hydratec: Hydratec Industries stevent af op een goed jaar, ondanks de onzekerheden in de toeleverketens. Door de pandemie zijn de toeleverketens ernstig ontregeld. Dat brengt tekorten, prijsstijgingen en vraaguitval met zich mee. Onze verwachting is dat dit tot ver in 2022 zal aanhouden. De tekorten aan grondstoffen en schaarste op de arbeidsmarkt leiden tot een toenemende behoefte aan procesautomatisering en grondstof besparende oplossingen van onze werkmaatschappijen.

Plastic Components

Door een hogere omzet en brutomarge kwam het nettoresultaat over de eerste drie kwartalen fors hoger uit dan in 2020. Het omzetniveau van Plastic Components is echter in het derde kwartaal duidelijk lager dan in de vorige kwartalen. Gezien de resultaten bij Polmer is besloten deze spuitgietactiviteit in Polen af te bouwen. Bovendien was er binnen de Mobility markt sprake van een daling als gevolg van problemen met de toelevering van chips aan de automotive branche. Dit probleem komt inmiddels ook voor in andere markten waar Hydratec actief is. Verschillende markten lijken zich te herstellen, maar met name het automotive-segment komt naar verwachting voorlopig nog niet terug op het oude niveau.

Industrial Systems

Bij Industrial Systems was de omzet in het derde kwartaal aanzienlijk hoger dan in de voorgaande kwartalen. Doordat projecten doorgaans met vaste prijzen zijn aangenomen, kunnen stijgingen in de materiaalkosten op dit moment slechts met vertraging worden doorberekend in de verkoopprijzen. Daardoor staan de marges onder druk. Door de omzetstijging nam het netto resultaat fors toe ten opzichte van het eerste half jaar. Tot en met het derde kwartaal was de orderintake bij Industrial Systems van een goed niveau.

Dividend

In augustus 2021 is aan de aandeelhouders een contant interim-dividend uitgekeerd van EUR 2,7 miljoen, gelijk aan EUR 2,10 per aandeel. Dit is in lijn met het dividendbeleid, waarbij minimaal 40% van het nettoresultaat wordt uitgekeerd.

Verwachtingen boekjaar 2021

Op basis van de huidige goede resultaten en het goed gevulde orderboek bij Industrial Systems verwachten wij goede resultaten over heel 2021.

 

Bart Aangenendt

CEO

 

De cijfers opgenomen in het bericht zijn niet gecontroleerd door een accountant.

Hydratec Industries is genoteerd aan de Euronext Amsterdam NV (ISIN NL0009391242, ticker: HYDRA).