Strategie

donderdag 21 juli 2022, 17:30

Hydratec Industries herhaalt verwachting voor een goed 2022

AMERSFOORT – De omzet van Hydratec Industries was met € 124 miljoen hoger dan over het eerste half jaar van 2021. Door de gestegen grondstofprijzen is de brutomarge met 1,6% gedaald. Hierdoor ligt het bedrijfsresultaat lager dan vorig jaar. De orderintake was sterk, zowel voor het segment Plastic Components als voor Industrial Systems. Daarmee zijn de vooruitzichten goed, ondanks de onzekerheden in de huidige markten.

Kerncijfers eerste halfjaar 2022

  • De geconsolideerde omzet bedroeg € 124 miljoen (+3,5% in vergelijking met 2021).

  • De brutomarge daalde van 54,3% in 2021 naar 52,7% in 2022.

  • Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedraagt € 7,1 miljoen tegenover € 9,6 miljoen in 2021.

  • Het nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders kwam uit op € 4,8 miljoen (2021: € 6,6 miljoen).

  • De investeringen in (im)materiële vaste activa bedroegen € 3,2 miljoen. In het eerste half jaar van 2021 was dat € 2,9 miljoen.

Bart Aangenendt, CEO van Hydratec: “De orderintake is sterk in de verschillende markten. De supply chain heeft echter nog geen rust gevonden en ook de krappe arbeidsmarkt vormt een steeds grotere uitdaging. Om die redenen hebben we het eerste half jaar minder omzet kunnen realiseren dan gepland en ook tegen hogere kosten. Desalniettemin blijft de behoefte aan voedsel, gezondheid en mobiliteit onverminderd hoog. Ondanks de grote onzekerheden verwachten wij op basis van ons huidige orderboek en intake, een goede tweede helft van 2022.”

Algehele gang van zaken

In de eerste helft van 2022 kampte de wereld met toenemende onrust door de Covid-19-pandemie en de oorlog in Oekraïne. Daardoor waren er problemen in de supply chain en op de arbeidsmarkt. Desondanks wist Hydratec Industries de omzet op hoog niveau te houden.

De verschillende markten waarin we opereren hebben veerkracht getoond, waarvan Hydratec Industries kon profiteren. Er zijn diverse maatregelen ingezet om de prijsstijgingen te compenseren. Die hebben in de eerste helft van 2022 nog beperkt hun vruchten afgeworpen, omdat de gestegen kosten nog niet altijd op lopende projecten konden worden doorbelast.

Plastic Components

De omzet van Plastic Components was vrijwel gelijk aan dezelfde periode vorig jaar, ondanks het wegvallen van de productie bij Polmer in Polen. De omzet kwam uit op € 65,5 miljoen ten opzichte van € 66,6 miljoen in 2021. Door actief prijsbeleid en een betere mix van producten bleef de brutomarge als percentage van de omzet ongeveer gelijk, ondanks hogere grondstofprijzen. Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 4,9 miljoen, 7,5% van de omzet. Dat is 0,5% hoger dan in het eerste half jaar 2021. De verschillende markten herstelden zicht goed, ook al was er sprake van forse stijgingen in grondstof- en energieprijzen. Ook de beperkte beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers drukte de omzet en bracht hogere kosten met zich mee.

Industrial Systems

Bij Industrial Systems kwam de omzet uit op € 59,2 miljoen, 9% hoger dan vorig jaar. De brutomarge als percentage van de omzet is gedaald doordat het nog niet altijd mogelijk was de gestegen materiaalprijzen op lopende projecten door te belasten. De verstoring in de supply chain leidde tot extra kosten. Industrial Systems blijft investeren in productontwikkeling en ICT. Dit alles heeft geresulteerd in een aanzienlijke daling van het bedrijfsresultaat van € 6,2 miljoen naar € 4,1 miljoen (6,9% van de omzet). Het projectmatig karakter van de activiteiten kan tot belangrijke schommelingen in omzet en resultaten leiden. Ondanks de wereldwijde onzekerheid is de orderintake op een goed niveau gebleven.

Verwachtingen boekjaar 2022

Op basis van de resultaten over het eerste half jaar en het goed gevulde orderboek, verwacht Hydratec Industries voor geheel 2022 een resultaat vergelijkbaar met 2021. Met name de oorlog in Oekraïne en ook de gevolgen van de Covid-19-pandemie brengen echter grote onzekerheden met zich mee in de verschillende afzetmarkten, de supply chain, de arbeidsmarkt, en in de macro-economische omstandigheden. Dit kan effecten hebben op beschikbaarheid en prijzen van arbeid, materialen en energie, waardoor de omzet en de marges negatief kunnen worden beïnvloed.

HALFJAARBERICHT 2022

Dit halfjaarbericht is ook beschikbaar op de website:

Halfjaarbericht

 

Bart Aangenendt
CEO

De cijfers in dit halfjaarbericht zijn niet gecontroleerd door een accountant.

Hydratec Industries is genoteerd aan de Euronext Amsterdam NV (ISIN NL0009391242, ticker: HYDRA).