Strategie

donderdag 28 april 2022, 08:00

Omzetstijging Hydratec Industries zet door

AMERSFOORT – De omzet van Hydratec Industries was over Q1 duidelijk hoger dan over het eerste kwartaal van 2021. De stijgende grondstofprijzen hebben tot licht lagere relatieve marges geleid.  Het bedrijfsresultaat lag op hetzelfde niveau als het 1e kwartaal vorig jaar.

Plastic Components

De omzet in het eerste kwartaal was fractioneel hoger dan vorig jaar, ondanks het wegvallen van de productie bij Polmer. Het herstel van de markten heeft zich ook in dit kwartaal verder doorgezet. Door een betere mix in de omzet en actief prijsbeleid hebben stijgende grondstof prijzen, slechts tot fractioneel lagere marges geleid. De vaste kosten waren licht lager dan vorig jaar. Door de omzetstijging en de kostendaling was het resultaat bij Plastic Components belangrijk hoger dan in het eerste kwartaal van 2021. De problemen in de supply-chain veroorzaken onzekerheid in de verschillende markten, met name in de mobilitymarkt.

Bij Helvoet is Eveline Hogenkamp als algemeen directeur aangetreden, met haar ruime ervaring in de Health industrie wordt verwacht dat zij een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de groei van Helvoet.

Industrial Systems

Bij Industrial Systems was de omzet in het eerste kwartaal sterk toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal 2021. De stijgende grondstofprijzen konden niet geheel op de lopende projecten worden doorberekend, waardoor de relatieve marges duidelijk daalden. De vaste kosten waren belangrijk hoger. Vorig jaar werd er in het 1e kwartaal door de Covid-beperkingen niet gereisd, bovendien zijn er meer kosten gemaakt voor innovatie en belangrijke IT-ontwikkelingen. Hierdoor is het bedrijfsresultaat lager uitgekomen. Ondanks de oorlog in Oekraïne en de wereldwijde maatregelen als gevolg van Covid-19, is de orderintake binnen het Systemsegment op een goed niveau gebleven.

Bart Aangenendt, CEO van Hydratec: “De recente onrust in de wereld door de oorlog in Oekraïne heeft niet tot lagere orderintake geleid. We verwachten dat de directe invloed op de omzet gering zal zijn. Wel is de onrust in de supply-chain eerder toe dan afgenomen en die zal nog geruime tijd aanhouden. De behoefte aan voedsel, gezondheid en mobiliteit blijft onverminderd hoog. Natuurlijk brengt de onrust onzekerheden met zich mee, maar het biedt ook kansen.”

Verwachtingen boekjaar 2022

Op basis van de goede resultaten over Q1, verwacht Hydratec ook voor geheel 2022 een resultaat vergelijkbaar met 2021. Er is sprake van een goed gevuld orderboek. Met name de oorlog in Oekraïne en ook de Covid-19-pandemie brengen echter onzekerheid met zich mee in de verschillende afzetmarkten en in de supply-chain. Dit kan effecten hebben op beschikbaarheid en prijzen van materialen waardoor de omzet en de marges negatief kunnen worden beïnvloed.

Ir. Bart Aangenendt

CEO

 

Hydratec Industries is genoteerd aan de Euronext Amsterdam NV (ISIN NL0009391242, ticker: HYDRA).