Strategie

woensdag 26 oktober 2022, 17:30

Recordomzet voor Hydratec Industries in Q3

AMERSFOORT – In het derde kwartaal behaalt Hydratec Industries een recordomzet die substantieel hoger is dan het niveau van het eerste half jaar. Daarmee neemt de omzet over de eerste drie kwartalen in 2022 licht toe in vergelijking met vorig jaar. Die stijging leidt in het derde kwartaal tot een aanzienlijke verhoging van de winstgevendheid van Hydratec Industries ten opzichte van de vorige twee kwartalen. Ten opzichte van 2021 blijft het nettoresultaat achter.

De marges van Hydratec Industries staan licht onder druk. Stijgingen in de materiaalkosten kunnen slechts met vertraging worden doorberekend in de verkoopprijzen. De operationele kosten stijgen, voornamelijk door hogere energiekosten. In verhouding tot de omzet dalen deze juist.

Bart Aangenendt, CEO van Hydratec: De tekorten aan grondstoffen en schaarste op de arbeidsmarkt leiden tot een toenemende behoefte aan procesautomatisering en grondstof besparende oplossingen. Onze orderboeken zijn goed gevuld. Door de nasleep van de pandemie en de voortdurende oorlog in Oekraïne, zijn de toeleverketens nog steeds ernstig ontregeld. Dat brengt tekorten, prijsstijgingen en vraaguitval met zich mee. Wij zijn in deze onzekere tijden echter goed gepositioneerd met onze decentrale organisatiestructuur en relatief lage financieringskosten, waardoor we snel inspelen op veranderende omstandigheden.”

Plastic Components

De omzet van Plastic Components is in de eerste drie kwartalen van 2022 gelijk aan dezelfde periode in 2021. Het wegvallen van de omzet bij Polmer en de lagere omzet ten gevolge van het chiptekort in de Mobility markt worden gecompenseerd door een omzetstijging in de andere markten.

Door de sterk toegenomen materiaalkosten, die niet meteen aan klanten kunnen worden  doorberekend, komt de marge lager uit. Dit leidt in combinatie met hogere operationele kosten door hogere energiekosten tot een lagere winstgevend over de eerste drie kwartalen.

Verschillende markten herstellen zich en ook aan het chip tekort in de Mobility markt lijkt volgend jaar een eind te komen. Daarnaast zijn de ontwikkelingen in de Health markt voor Plastic Components zeer positief.

Industrial Systems

Bij Industrial Systems is de omzet in het derde kwartaal aanzienlijk hoger dan in de voorgaande kwartalen. Doordat projecten doorgaans met vaste prijzen worden aangenomen, zijn stijgingen in de materiaalkosten op dit moment slechts met vertraging doorberekend in de verkoopprijzen. Daardoor staan de marges onder druk. Door de omzetstijging neemt de winstgevendheid in het derde kwartaal fors toe ten opzichte van het eerste half jaar. Hogere operationele kosten hebben tot een lagere winstgevend over de eerste drie kwartalen geleid. Tot en met het derde kwartaal ligt de orderintake bij Industrial Systems op een goed niveau.

Verwachtingen boekjaar 2022

Onrust op de energiemarkt, stijgende grondstofprijzen, krapte op de arbeidsmarkt, oorlog in Oekraïne en een toenemende inflatie zetten onze markten onder druk, waardoor de omzet en de marge negatief kunnen worden beïnvloed. Toch verwachten we op basis van de resultaten over de eerste drie kwartalen en het goed gevulde orderboek voor geheel 2022 een redelijk resultaat te behalen.

Bart Aangenendt

CEO

 

Hydratec Industries is genoteerd aan de Euronext Amsterdam NV (ISIN NL0009391242, ticker: HYDRA).