Strategie

dinsdag 25 april 2023, 17:30

Groeiende omzet bij Hydratec Industries

AMERSFOORT – De omzet van Hydratec Industries is over de eerste drie maanden van dit jaar licht hoger dan in het eerste kwartaal van 2022. De winstgevendheid is op vergelijkbaar niveau als vorig jaar. Door de hogere omzet bij Industrial Systems is het resultaat daar toegenomen. Bij Hightech Components leidden hogere operationele kosten tot een lagere winst dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Industrial Systems

Bij Industrial Systems is de omzet in het eerste kwartaal belangrijk toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Met name de omzet in Noord- en Zuid-Amerika was fors hoger in vergelijking met vorig jaar. Door de omzetstijging nam de marge ook belangrijk toe. Hierdoor werd een hoger resultaat dan vorig jaar gerealiseerd bij Industrial Systems.
Eric Stodel (57) is per 1 januari benoemd tot Chief Executive Officer (CEO) van Royal Pas Reform. Hiervoor was hij CEO bij Neways Electronics.
Bij Lan Handling Technologies is Christiaan van Terheijden (46) met ingang van 1 maart aangesteld als CEO. Voorheen was hij CEO van Minkels binnen de Legrand Group.

Hightech Components

De omzet bij Hightech Components is gelijk gebleven aan de omzet van het eerste kwartaal van vorig jaar. Na de coronacrisis en de daaropvolgende problemen in de supply chain worden de voorraadniveaus bij onze klanten nu weer verlaagd, terwijl de omzet in de health markt wel sterk toeneemt. De marge is op hetzelfde niveau als vorig jaar maar de operationele kosten zijn toegenomen. Met name de personeelskosten zijn hoger dan vorig jaar. Het resultaat bij Hightech Components is daardoor lager dan in het sterke eerste kwartaal vorig jaar. Met betrekking tot de afbouw van de activiteiten in Hellevoetsluis is in april overeenstemming met de bonden bereikt over een sociaal plan. De benodigde voorziening hiervoor zal in het tweede kwartaal worden genomen.

Bart Aangenendt, CEO van Hydratec:

Na een mooi resultaat in 2022 zijn we dit jaar met een goed gevuld orderboek begonnen. De gestegen inflatie en de onzekerheid lijken een terughoudendheid in de investeringsbereidheid te veroorzaken, maar ook nu is het orderboek goed gevuld gebleven. De behoefte aan voedsel, gezondheid en mobiliteit blijft onverminderd hoog en wij zijn goed gepositioneerd om daarop in te spelen.”

Verwachtingen boekjaar 2023

Hydratec Industries heeft een goed gevuld orderboek. Door macro-economische ontwikkelingen zoals volatiele valutakoersen, handelsbeperkingen, onzekerheden in de supply chain en oplopende inflatie achten wij het niet mogelijk concrete uitspraken te doen over 2023.

Bart Aangenendt

CEO

 

Hydratec Industries is genoteerd aan de Euronext Amsterdam NV (ISIN NL0009391242, ticker: HYDRA).