Strategie

donderdag 20 juli 2023, 17:30

Hydratec Industries groeit met 8%

AMERSFOORT – De omzet van Hydratec Industries was met € 133,7 miljoen over het eerste halfjaar 7,8% hoger dan over het eerste halfjaar van 2022. Ook de marge is met hetzelfde percentage toegenomen. De operationele kosten zijn vooral hoger door een eenmalige reorganisatievoorziening van € 4,3 miljoen. Gecorrigeerd hiervoor is het bedrijfsresultaat fors toegenomen tot € 10,6 miljoen, ten opzichte van € 7,1 miljoen in de eerste helft van vorig jaar. Het orderboek is goed gevuld, ondanks de onzekerheden in de huidige markten.

Kerncijfers eerste halfjaar 2023

  • De geconsolideerde omzet bedroeg € 133,7 miljoen (+7,8% in vergelijking met 2022).
  • De brutomarge nam toe (€ 70,5 miljoen versus € 65,3 miljoen in 2022).
  • Het bedrijfsresultaat (EBIT) gecorrigeerd voor reorganisatiekosten bedroeg € 10,6 miljoen (7,9%) ten opzichte van € 7,1 miljoen (5,7%) in 2022.
  • Het bedrijfsresultaat (EBIT) inclusief reorganisatiekosten bedroeg € 6,3 miljoen.
  • Het nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders (na reorganisatiekosten) kwam uit op € 4,2 miljoen (2022: € 4,8 miljoen).
  • De investeringen in (im)materiële vaste activa bedroegen € 4,9 miljoen. In het eerste halfjaar van 2022 was dat € 3,2 miljoen.
  • De solvabiliteit per 30 juni 2023 was 35,0%, ten opzichte van 35,8% per 31 december 2022.

Bart Aangenendt, CEO van Hydratec Industries: “De omzet is met name bij Industrial Systems belangrijk toegenomen. Binnen Hightech Components hebben we belangrijke beslissingen genomen om zowel de capaciteit als de efficiëntie te verhogen. De supply chain lijkt zich langzaam weer te stabiliseren, waardoor voorraden bij onze klanten worden afgebouwd. Inmiddels zijn de rente en de inflatie opgelopen. Dit heeft geleid tot onzekerheid, wat een drukkend effect had op de orderintake. Desalniettemin blijft de behoefte aan voedsel, gezondheid en mobiliteit onverminderd hoog en is ons orderboek goed gevuld.”

Industrial Systems

Bij Industrial Systems groeide de omzet tot € 69,3 miljoen, 17% hoger dan vorig jaar. Met name de omzet in Noord- en Zuid-Amerika was fors hoger. De procentuele brutomarge is fractioneel toegenomen ten opzichte van de eerste helft van 2022. In vergelijking met de tweede helft van vorig jaar waren er minder verstoringen van de supply chain. Bovendien konden op nieuwe projecten gestegen kosten worden doorberekend. Daardoor is de procentuele marge ten opzichte van de tweede helft van 2022 belangrijk hoger. De bedrijfskosten zijn door gestegen salariskosten hoger uitgekomen dan vorig jaar. Dit heeft geresulteerd in een bedrijfsresultaat van € 7,4 miljoen (10,7% van de omzet), terwijl dit vorig jaar € 4,1 miljoen (6,9%) was. Het projectmatige karakter van de activiteiten kan tot belangrijke schommelingen in omzet en resultaten leiden. Door de gestegen rente en inflatie lijkt het investeringsklimaat verslechterd. Het orderboek is op een goed niveau gebleven terwijl de orderintake wat onder druk staat, omdat investeringsbeslissingen langer duren.

Hightech Components

De omzet van Hightech Components bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Na de coronacrisis en de daaropvolgende supply chain-verstoringen worden de opgebouwde voorraadniveaus bij onze klanten weer verlaagd. Dit leidde tot een omzetdaling die werd gecompenseerd door een sterke omzetstijging in de Health-markt. De omzet kwam uit op € 64,7 miljoen, ten opzichte van € 65,5 miljoen in 2022. Door actief prijsbeleid en een betere mix van producten nam de brutomarge als percentage van de omzet gering toe. Om de efficiëntie te verhogen hebben we besloten de activiteiten in Hellevoetsluis af te bouwen en grotendeels te verplaatsen naar andere vestigingen. Inmiddels is met de bonden overeenstemming bereikt over een sociaal plan. Er is een reorganisatievoorziening getroffen van € 4,3 miljoen. De bedrijfskosten namen toe, met name door hogere salariskosten. Het bedrijfsresultaat kwam daarmee uit op € 0,1 miljoen. Zonder de reorganisatiekosten is het bedrijfsresultaat € 4,4 miljoen (6,8% van de omzet) ten opzichte van € 4,9 miljoen (7,5%) vorig jaar. De capaciteitsuitbreiding met 20% bij Timmerije ligt op schema. Dankzij deze uitbreiding zijn we in staat om vanuit onze vestiging in Neede verschillende nieuwe producten te ontwikkelen en nieuwe klanten te bedienen.

Verwachtingen voor 2023

Hydratec Industries is het jaar goed begonnen en heeft een goed gevuld orderboek. Door macro-economische ontwikkelingen, zoals volatiele valutakoersen, handelsbeperkingen, onzekerheden in de supply chain en oplopende inflatie en rente, kunnen wij geen concrete uitspraken doen over 2023. 

Halfjaarbericht 2023 online beschikbaar

Dit halfjaarbericht is ook beschikbaar op de website:

Halfjaarbericht

 

Bart Aangenendt
CEO

De cijfers in dit halfjaarbericht zijn niet gecontroleerd door een accountant.

Hydratec Industries is genoteerd aan de Euronext Amsterdam NV (ISIN NL0009391242, ticker: HYDRA).