Strategie

woensdag 25 oktober 2023, 17:30

Lichte groei bij Hydratec Industries

AMERSFOORT – De omzet van Hydratec Industries was over de eerste negen maanden van dit jaar licht hoger dan in 2022. Ook de winstgevendheid nam toe. De hogere omzet kwam van Industrial Systems waar ook het resultaat is toegenomen. Bij Hightech Components daalde de omzet gering en leidden hogere eenmalige reorganisatie kosten tot een fors lagere winst.

Industrial Systems

Bij Industrial Systems is de omzet in de afgelopen drie kwartalen belangrijk toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Met name de omzet in Noord- en Zuid-Amerika was fors hoger in vergelijking met vorig jaar. Door de omzetstijging nam ook de marge belangrijk toe. De relatieve marge is eveneens toegenomen bij Industrial Systems. Hierdoor werd een hoger resultaat dan vorig jaar gerealiseerd. Het projectmatige karakter van de Systems-activiteiten kan leiden tot schommelingen in omzet en resultaten. Door de onzekere rente en inflatie is het investeringsklimaat verslechterd en duren investeringsbeslissingen langer. Daardoor is het orderboek afgenomen.

Hightech Components

De omzet bij Hightech Components is gering gedaald ten opzichte van vorig jaar. Na de coronacrisis en de daaropvolgende problemen in de supply chain worden de voorraadniveaus bij onze klanten nu weer verlaagd. Bovendien is er terughoudendheid in de consumentenbestedingen opgetreden. Deze ontwikkelingen leidden tot een omzetdaling die deels werd gecompenseerd door een belangrijke omzetstijging in de Health-markt. De relatieve marge is gering gestegen ten opzichte van vorig jaar. De bedrijfskosten namen toe, vooral door hogere salariskosten. Bovendien heeft het besluit om de activiteiten in Hellevoetsluis af te bouwen geleid tot een reorganisatievoorziening van € 4,3 miljoen. Het resultaat bij Hightech Components kwam daardoor fors lager uit dan vorig jaar.  Zonder de reorganisatiekosten is het bedrijfsresultaat vergelijkbaar met vorig jaar.

Bart Aangenendt, CEO van Hydratec: “Na een mooi resultaat in 2022 liggen we dit jaar weer op koers. De omzet is met name bij Industrial Systems belangrijk toegenomen en meer verspreid over het jaar. Vorig jaar was er een piek in de omzet bij Industrial Systems in het vierde kwartaal. Binnen Hightech Components hebben we belangrijke beslissingen genomen om zowel de capaciteit aan te passen als de efficiëntie te verhogen. De supply chain lijkt zich langzaam weer te stabiliseren, waardoor voorraden bij onze klanten worden afgebouwd. Bovendien gaat de eindvraag van klanten gebukt onder de teruggelopen koopkracht. Desalniettemin blijft de behoefte aan voedsel, gezondheid en mobiliteit onverminderd hoog.”

Verwachtingen boekjaar 2023

2023 is voor Hydratec Industries tot nu toe goed verlopen. Door macro-economische ontwikkelingen zoals volatiele valutakoersen, handelsbeperkingen en onzekere inflatie en rente, kunnen wij geen concrete uitspraken doen over 2023. 

Herbenoeming accountant

EY is in 2023 voor het derde achtereenvolgende jaar de controlerend accountant van Hydratec Industries. De Raad van Commissarissen stelt voor om EY te benoemen als accountant voor 2024. Dit voorstel wordt aan de aandeelhouders voorgelegd tijdens de AvA-vergadering van 25 april 2024.

Bart Aangenendt

CEO

 

Hydratec Industries is genoteerd aan de Euronext Amsterdam NV (ISIN NL0009391242, ticker: HYDRA).