Strategie

donderdag 2 maart 2023, 17:30

Recordwinst voor Hydratec Industries

AMERSFOORT – In haar 25e beursjaar 2022 boekte technologiebedrijf Hydratec Industries een recordomzet en record nettoresultaat. De omzet steeg met 10% naar € 283 miljoen. Het bedrijfsresultaat bedroeg € 21,8 miljoen. Hydratec heeft in een stormmachtig jaar van oorlog, oplopende inflatie en aanhoudende toeleverproblemen zijn marktpositie weten te verbeteren. De winst steeg naar € 15,8 miljoen.

Kerncijfers 2022 2021 Groei
Omzet € 283M € 257M 10%
Bedrijfsresultaat € 21,8M € 22,0M -1%
Nettoresultaat € 15,8M € 15,1M 5%
ROI 19,1% 15,1% 26%
Winst per aandeel € 12,31 € 11,70 5%
Solvabiliteit 35,8% 35,7% -

Industrial Systems

In 2022 kwam de omzet voor Industrial Systems 19% hoger uit:  € 157 miljoen. Alle markten binnen Industrial Systems droegen bij aan de verhoogde omzet, met name het aandeel van de pluimveemarkt steeg aanzienlijk. Ook de brutomarge nam duidelijk toe. De marge als percentage van de omzet nam echter af doordat de prijsstijgingen van grondstoffen en zeevracht niet direct op lopende projecten konden worden doorberekend. De operationele kosten stegen. Het bedrijfsresultaat van Industrial Systems kwam uit op € 17,2 miljoen en is vergelijkbaar met 2021 (€ 17,5 miljoen).

Hightech Components

De omzet bij Hightech Components is met € 127 miljoen gelijk aan 2021. De omzet in de mobility markt stabiliseerde, in de health en food markten was sprake van een stijging. Daarnaast is de productie in Polen afgebouwd. Ondanks hogere grondstofprijzen steeg de brutomarge door een betere productmix. De operationele kosten bleven op hetzelfde niveau als in 2021. Het bedrijfsresultaat van Hightech Components komt duidelijk hoger uit op € 7,8 miljoen, tegenover € 7,0 miljoen vorig jaar. 

Bart Aangenendt (CEO) over het afgelopen jaar:

“Terugkijkend zien we dat Hydratec dankzij de inzet van onze medewerkers en het vertrouwen van aandeelhouders en klanten gedurende de afgelopen 25 jaar een mooie, stabiele ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het maakt ons trots op wat we hebben bereikt en tegelijkertijd biedt het vertrouwen in de toekomst.”

Stormachtig jaar

We bevinden ons maatschappelijk gezien in een stormachtige periode. In januari vorig jaar lieten we de laatste corona-lockdown achter ons en gingen we vol enthousiasme en ambities van start. Toen viel Rusland in februari onverwacht Oekraïne binnen. Dit stortte Europa in een internationale energiecrisis met ongekend stijgende prijzen voor gas en elektriciteit tot gevolg. Er ontstonden wederom supply chain problemen, waar we eigenlijk hadden verwacht dat ze voor een groot deel opgelost zouden zijn. De inflatie liep in de loop van het jaar op tot het hoogste punt in decennia. Loonkosten stegen en de vrees voor een recessie groeide.

Al deze ontwikkelingen hadden direct of indirect invloed op onze prestaties. Zo viel onze omzet in Rusland en Oekraïne logischerwijs volledig weg. Onze orderboeken waren goed gevuld, zodat we dit beperkte verlies in andere regio’s konden compenseren. Wel waren orders in vergelijking met voorgaande jaren anders over onze markten verdeeld. Zo startte mobility in 2022 veelbelovend, maar kreeg de markt later in het jaar last van een wereldwijd chiptekort. De food markt groeide belangrijk, door het belang van kip als voedingsmiddel en de noodzaak van beschikbaarheid van water. Health heeft nog steeds de toekomst, al zien we dat de snelheid van ontwikkelingen sterk bepaald wordt door technische uitdagingen. Wij zijn in een kansrijke positie om die in partnerschap met onze klanten op te lossen.

 Al met al nam onze omzet over het hele jaar toe, met wederom een recordomzet als resultaat. Gezien alle omstandigheden een mooi resultaat.

 De huidige maatschappelijke en economische uitdagingen bieden ook kansen: gestegen prijzen voor energie en tekorten van materiaal en arbeid leiden tot een verhoogde behoefte aan grondstofbesparing en automatisering. Onze focus op innovaties om verspilling tegen te gaan is voor klanten een stimulans om voor onze oplossingen te kiezen.

Jaarverslag 2022

Hydratec Industries publiceert het jaarverslag 2022 op donderdag 16 maart 2023 na beurs. Op dit moment is de accountantscontrole nog niet volledig afgerond.

Aandeelhoudersvergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt dit jaar gehouden op woensdag 17 mei 2023 in Amersfoort.

Dividendvoorstel

De winst per aandeel bedraagt in 2022 € 12,31 (2021: € 11,70). Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld het dividend over het boekjaar 2022 vast te stellen op € 6,00 per aandeel. Deze dividenduitkering past in het beleid om ten minste 40% van het resultaat na belastingen exclusief eenmalige baten uit te keren. Het dividend zal worden uitgekeerd in contanten. Het nettoresultaat na dividend over 2022 komt ten gunste van de overige reserves.

Verwachtingen boekjaar 2023

Hydratec is 2023 goed begonnen. De marktpositie van de bedrijven, ieder in hun eigen niche, is onveranderd sterk. Hierdoor verwachten wij dat een eventueel voortdurende inflatie, wellicht vertraagd, kan worden doorberekend. Onzekerheid bestaat er onder andere door de situatie in Oekraïne. Wij verwachten in 2023 geen wijzigingen in ons personeels-, investerings- en financieringsbeleid. Wel zullen we kritisch blijven kijken naar activiteiten die onvoldoende bijdragen. Zo zijn we voornemens de vestiging in Hellevoetsluis te sluiten en de winstgevende activiteiten te verplaatsen naar andere locaties.

Er is sprake van een goed gevuld orderboek. Door macro-economische ontwikkelingen, zoals volatiele valutakoersen, handelsbeperkingen, onzekerheden in de supply chain en oplopende inflatie achten wij het niet mogelijk concrete uitspraken te doen over 2023. 

Bart Aangenendt

CEO

 

Hydratec Industries is genoteerd aan de Euronext Amsterdam NV (ISIN NL0009391242, ticker: HYDRA).