Strategie

donderdag 22 februari 2024, 22:00

Stabiele omzet voor Hydratec Industries

AMERSFOORT – Technologiebedrijf Hydratec Industries realiseerde in 2023 een omzet gelijk aan 2022. Deze kwam uit op € 283 miljoen. Het bedrijfsresultaat bedroeg € 22,0 miljoen, € 0,2 miljoen hoger dan vorig jaar. Hydratec heeft voor € 6,2 miljoen eenmalige kosten genomen om vestigingen af te stoten teneinde de efficiency te verhogen en de concurrentiepositie te versterken. Het nettoresultaat voor aandeelhouders daalde van € 15,9 miljoen naar € 15,7 miljoen.

Kerncijfers 2023 2022 Verschil
Omzet € 283M € 283M -
Bedrijfsresultaat € 22,0M € 21,8M 1%
Nettoresultaat voor aandeelhouders € 15,7M € 15,9M -1%
ROI 14,2% 19,1% -26%
Winst per aandeel € 12,11 € 12,31 -2%
Solvabiliteit 42,6% 35,8% 19%

Industrial Systems

In 2023 kwam de omzet voor Industrial Systems 3% hoger uit: € 162 miljoen. Binnen dit segment droeg de pluimveemarkt aanzienlijk en de buis-extrusiesystemen belangrijk bij aan de omzetstijging. Een sterke omzetdaling trad op bij de handlingsystemen. De brutomarge nam toe, ook als percentage van de omzet, doordat de gestegen prijzen van grondstoffen beter konden worden doorberekend. De operationele kosten stegen licht. Het bedrijfsresultaat van Industrial Systems kwam daarmee uit op € 24,6 miljoen en dit is aanzienlijk hoger dan in 2022 (€ 17,2 miljoen).

Hightech Components

De omzet bij Hightech Components is met € 121 miljoen 4% lager dan in 2022. De omzet in de mobility- en health markten steeg licht, in de foodmarkt was deze stabiel. De omzet daalde belangrijk bij de overige markten. De brutomarge bleef procentueel op hetzelfde niveau als in 2022. De eenmalige kosten die betrekking hadden op de voorgenomen sluiting van de vestiging in Hellevoetsluis en beëindiging van onze activiteiten in Duitsland hadden een negatief effect op het resultaat. Door deze eenmalige kosten en de lagere omzet komt het bedrijfsresultaat van Hightech Components negatief uit op -/- € 0,7 miljoen, tegenover een positief bedrijfsresultaat van € 7,8 miljoen vorig jaar. Hiervoor gecorrigeerd zou het bedrijfsresultaat over 2023 € 5,5 miljoen zijn.

Bart Aangenendt (CEO) over het afgelopen jaar:

“Terugkijkend op 2023 zien we dat Hydratec Industries ondanks uitdagende omstandigheden een mooi resultaat heeft behaald. Er zijn een paar ingrijpende maatregelen noodzakelijk gebleken vooral binnen Hightech Components om de concurrentiepositie te versterken. Zonder de hiervoor noodzakelijke eenmalige kosten zou het bedrijfsresultaat met meer dan 25% zijn gestegen bij gelijke omzet. Voor de verdere ontwikkeling van Hydratec Industries is een beursnotering niet langer noodzakelijk. Daarom is in januari 2024 overeenstemming bereikt met Ten Cate Investeringsmaatschappij over een aanbevolen openbaar keuzebod met als doel de beursnotering te beëindigen."

Jaarverslag 2023

Hydratec Industries publiceert het jaarverslag 2023 op woensdag 6 maart 2024 na beurs. Op dit moment is de accountantscontrole nog niet volledig afgerond.

Aandeelhoudersvergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op 25 april 2024 in Amersfoort.

Dividendvoorstel

De winst per aandeel bedraagt in 2023 € 12,11 (2022: € 12,31). Op 18 januari is een aanbevolen openbaar keuzebod op het aandeel Hydratec uitgebracht van € 142,50 cum dividend. Daarom wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld geen dividend over het boekjaar 2023 uit te keren. Het nettoresultaat over 2023 komt ten gunste van de overige reserves.

Verwachtingen boekjaar 2024

Hydratec Industries is 2024 met een goed orderboek begonnen. De marktpositie van de bedrijven, ieder in hun eigen niche, is onveranderd sterk. Er blijft geopolitiek onzekerheid bestaan, onder andere door de situatie in Oekraïne. Wij verwachten in 2024 geen wijzigingen in ons personeels-, investerings- en financieringsbeleid. Door macro-economische ontwikkelingen, zoals volatiele valutakoersen, handelsbeperkingen, onzekerheden in de supply chain en oplopende inflatie is het echter niet mogelijk concrete uitspraken te doen over 2024.

Bart Aangenendt

CEO

 

Hydratec Industries is genoteerd aan de Euronext Amsterdam NV (ISIN NL0009391242, ticker: HYDRA).